Select language

Quick contact

Golf Booking Consultant

[email protected]
Download Golf Booking

Our application is available in Google Play and App Store. We invite you to download and install it!

Download the app from the App Store
Download the app from the Google Play

Sobienie Królewskie Golf & Country Club

Sobienie Szlacheckie 6, 08-443 Sobienie Jeziory

Online Booking
Contact and opening hours
+48 663 404 805
Monday
08:00 - 20:00
Tuesday
08:00 - 20:00
Wednesday
08:00 - 20:00
Thursday
08:00 - 20:00
Friday
08:00 - 20:00
Saturday
06:30 - 20:00
Sunday
06:30 - 20:00
Download

Sobienie Królewskie Golf Course is a unique project. Thanks to the use of the sand substrate, we have created a place that guarantees great playing conditions. Designers Ford Golf Design Group, working on each element of the field, drew inspiration from well-known golf courses from the British Isles.

The designers’ main intention was to create the illusion of a mature field from the moment it was opened. Specific vegetation, precisely created roughs and water obstacles mean that a determined and careful player will be rewarded, while inattentive and ruthlessly will fall into the traps set by the designers.

Playing on the field is, above all, a pleasure for every player – experienced as well as beginner. Beginner golfers can use professional advice. And all this is about 30 km from Warsaw.

In Sobienie Królewskie, players will find large rustic bunkers and impressive terrain formations inspired by traditional golf courses. Thanks to the undulating terrain, the game will be extremely interesting.

At the golf course in Sobienie Królewskie you will not find straight lines. Pine, birch and heather beautifying the landscape will give it a mature look and diversify its colors. The texture of the terrain and tall grasses (eg fescue) surrounding the field, will determine the route of the game, indicating the next goals for the players. Fairways covered with dense grass will clearly contrast with the surrounding area covered with natural vegetation. Greens with a soft cyst will require the player to strike. The slope of greens is not very demanding and will be ideal for those who prefer a bold style of play. Lakes’ obstacles will be a great strategic challenge, but their difficulty will not discourage players.

At the golf course in Sobienie Królewskie Golf & Country Club, up to six types of tees have been designed. This will allow golfers at every level of advancement to enjoy the game. The field will have a friendly character. Playing at the picturesque golf course in Sobienie Królewskie Golf & Country Club will be an experience full of exciting challenges and guaranteeing satisfaction.POLITYKA PRYWATNOŚCI - USTAWIENIA PRYWATNOŚCI

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje osoby korzystające ze Strony Internetowej znajdującej się pod adresem URL: https://www.golf-booking.com/pl/club/sobienie-krolewskie-golf-country-club
2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych przez Pole Golfowe Sobienie Królewskie - za pośrednictwem serwisu internetowego: https://www.golf-booking.com od użytkowników tego serwisu internetowego w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez ten serwis (dalej zwany: Serwisem). Powyżsi użytkownicy dalej zwani są: Użytkownikami, a każdy z tych użytkowników z osobna dalej zwany jest: Użytkownikiem.
3. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu (dalej zwanych: Danymi Osobowymi) są Sobienie Królewskie S.A. z siedzibą w Sobienie Szlacheckie 64, 08-443 Sobienie Jeziory, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem: KRS 0000511138, e-mail: [email protected], nr tel.: +48 663 404 805 (dalej zwana: Administratorem). Użytkownicy mogą się również kontaktować z Administratorem korzystając z formularza kontaktowego pod adresem: http://golf.sobieniekrolewskie.pl/golf/kontakt/.

§2. DANE OSOBOWE

W związku z wdrożeniem wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych - zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Przetwarzamy dane w następujących celach:
- wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), - obsługa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wysyłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług – zapytanie o wypełnienie ankiety lub udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczącej jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- wyświetlanie w sieciach społecznościowych spersonalizowanych informacji handlowych (aty. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług. W przypadku wyrażania zgody, jest ona dobrowolna i wyrażona poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego warunki udzielonej zgody.
3. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody, ale po tym okresie mają prawo być archiwizowane informacje na temat tego kto i kiedy oraz jakiej zgody udzielił (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych). W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja umowy, udzielenie odpowiedzi na pytania, przepisy podatkowe itp.) Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe.
4. Zgodę można cofnąć w każdym czasie. Prosimy o wysłanie e-maila na adres: [email protected]
5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przekazywania danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez użytkownika do dostawcy usług płatniczych.
7. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wypełnić formularz i zapisać się na newsletter oraz podać adres e-mail lub/i numer telefonu będący podstawą automatycznego kontaktu.
8. Osoby odwiedzające Stronę Internetową mogą wyrazić zgodę na prowadzenie przez nas kampanii reklamowych w sieciach społecznościowych targetowanych na bazie adresu e-mail.

§3. ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług firm programistycznych i utrzymujących systemy teleinformatyczne, z którymi mamy zawarte stosowne umowy. Umowy te obejmują zasady przetwarzania danych i poufność. Dane te nie są udostępniane i żadna z tych firm nie ma prawa przetwarzać danych w inny sposób niż określony w umowie. Twoje dane o ile firma ma do nich dostęp mogą być przetwarzane wyłącznie na potrzeby prawidłowego świadczenia usług.

§4.COOKIES

1. Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną Internetową.
2. Zaznaczamy, że zapis cookies nie umożliwia Nam dostępu do Twojego prywatnego urządzenia ani odczytywania innych danych niż zapisane w cookies.
3. Korzystamy z tzw. cookies technicznych, które umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień i do tworzenia prostych statystyk Serwisu.
4. Korzystamy z cookies i technologii do zbierania danych, które pomagają nam analizować ruch na Stronie Internetowej. Dzięki temu możemy optymalizować jej działanie, udoskonalać rozwiązania, które cieszą się największym zainteresowaniem oraz wyświetlać dedykowane wiadomości i oferty. Możesz wyrazić zgodę, nie wyrazić zgody, cofnąć ją lub zarządzać ustawieniami klikając tutaj.
5. Korzystamy z następujących cookies:
sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone,
stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Regulamin rezerwacji usług golfowych (.pdf)

LOCATION